Sestrelitev ukrajinskega letala

Let 752 Ukrajinskega Boeinga

Primer ukrajinskega potniškega letala sestreljenega 8. januarja 2020 s strani iranske protiletalske obrambe ni osamljen primer takšnih nesreč. Tudi obnašanje vpletenih strani je v vseh primerih podobno. Kar nekaj primerov je, ki do danes niso bili pojasnjeni, kar nekaj je takih, ki niso doživeli nikakršnega epiloga razen medsebojnega obtoževanja vpletenih in kar nekaj jih je, ki so jih zagrešile armade “velikih” sil. Običajno žrtve same na koncu niti niso v središču pozornosti svetovne javnosti, ampak so to ostale zadeve kot iskanje krivcev, prelaganje odgovornosti in zarote. Te se pojavijo tudi, ko v realnosti nimajo nobene podlage, niso pa vedno iz trte izvite.