O strani

Kaj je zine?

Zine je ročno izdelan časopis, ki izhaja v nekaj deset ali sto primerkih, izdelan v namizni založbi s skromnimi sredstvi. V ozadju ZINA je običajno posameznik ali majhna skupina, ki želi opozoriti javnost v zvezi z neko družbeno temo. Ker so ZINI popolnoma neodvisni medij, se ob njih zbirajo najrazličnejše skupine in posamezniki iz celotne družbe, Taka je tudi raznolikost tem, pogledov in interesov. V digitalni dobi se je dejavnost ZINOV preselila na medmrežje, kjer je še lažje objavljati in ZINE je dobil svojo digitalno obliko.

Zbirka zinov.
Zbirka ZINOV.

ZINE bi lahko označili tudi kot pamflete, biltene, brošure, ki jih ZINI na nek način združujejo, saj so ZINI to vse s svojo lastno značilnostjo povrhu. To je raznolikost tem in njihova široka družbena angažiranost, saj nastajajo znotraj širokega družbenega foruma z močno osebno noto. S tem omogočajo prisotnost tem, ki so drugače potisnjene na obrobje medijske pozornosti kljub svoji pomembnosti.

Zgodovina ZINOV je različno tolmačena, kar je pričakovano zaradi značilnosti, ki jih združujejo z že znanimi zgodovinskimi oblikami tiskanega javnega obveščanja in svoje posebnosti. Po nekaterih mnenjih je bil prvi zine pamflet Common sense (Zdrava pamet), ki ga je izdal Thomas Paine med letoma 1775–76, ki je na veliko vplival na razpoloženje javnosti glede osamosvojitve ameriških trinajstih kolonij izpod britanske krone. Nekateri imajo za prvi pravi zine časopis Commet, ki ga je 1930 leta izdal čikaški Science Correspondence Club in je utemeljil trend znanstvene fantastike v ZINIH. Kasneje okoli 1970 je bila glavna tema ZINOV Punk kultura, okoli 1990 kultura okoli Riot grrrl in gibanja za enakopravnost spolov, danes so zini razprostranjeni v sled nizke cene produkcije in enostavnega objavljanja zaradi interneta.

Kaj je MegaZine?

Novinarstvo je združevanje znanosti in oglaševanja torej metodičnega iskanja resnice in pritegovanja pozornosti. MegaZine je iz “mega” – kot “tematsko različno” in “digitalno” – tem sestavljen ZINE z enostavnim etosom – naredi sam.

MegaZine vsebina je sestavljena iz različnih tem, ki se jim ali odteguje pozornost, so nepravično odrinjene na obrobje, predstavljajo veliko moralno dilemo oziroma tabu v družbi ali jih oblikujejo večinska mnenja. MegaZine vedno nekoliko drugače vidi tudi teme, ki zavzemajo osrednji prostor medijev. Stališče MegaZine najraje zavzema opozicijsko družbeno držo, antitezo občemu mnenju in vzpodbuja na esejistično raziskovanje.